Phát triển vùng rau sạch gắn với xây dựng thương hiệu

Với mục tiêu bảo đảm nguồn cung ứng thực phẩm an toàn cho người dân, hình thành thị trường nông sản sạch, nhiều năm qua hướng đến mục tiêu phát triển ngành nông nghiệp bền vững trên 3 mục tiêu: kinh tế, xã hội và môi trường. Theo đó đẩy mạnh xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, có giá trị gia tăng cao và hiệu quả; tạo sản phẩm nông nghiệp bảo đảm an toàn thực phẩm, gắn với đô thị hóa nông thôn, nâng cao đời sống của người dân.
Trang trại sản xuất rau an toàn của Công ty cổ phần Ngôi Sao Xanh.

Để có sản phẩm an toàn, các trang trại sản xuất rau an toàn Công ty cổ phần Ngôi Sao Xanh phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGap. Hiện nay, các trang trại sản xuất và cung ứng thực phẩm an toàn. Mỗi ngày, cung ứng theo chuỗi liên kết rất nhiều nông sản gồm rau, củ, quả các loại, sản phẩm nông sản được cơ quan chuyên môn kiểm tra và được cấp tem nhãn truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Ngoài ra, việc đầu tư hệ thống nhà lưới, nhà kính, hệ thống tưới tiên tiến giúp năng suất cây trồng tăng lên đáng kể. Hầu hết, các loại nông sản rau sạch đã bắt đầu có chỗ đứng trên thị trường, được người tiêu dùng đón nhận.

Để xây dựng phát triển vùng rau an toàn, trước hết phải phát triển đủ diện tích trồng rau theo quy hoạch, quyết tâm thực hiện dồn điền đổi thửa, tập huấn nâng cao kỹ thuật, mở rộng quy mô sản xuất cánh đồng rau diện tích lớn để đồng bộ hóa sản phẩm và tạo thuận lợi cho việc tổ chức  sản xuất, quản lý, giám sát chất lượng. Trên cơ sở đó tiếp tục nâng dần tỷ lệ cung cấp nông sản của nông.

Hình thành những vùng sản xuất nông sản an toàn
Mô hình trồng dưa lưới áp dụng kỹ thuật vào sản xuất

Xây dựng thương hiệu

Với các sản phẩm rau an toàn, nông sản sạch đã và đang được các cơ quan chức năng triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá, tìm kiếm đối tác, thị trường tiêu thụ sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm như: chương trình Phát triển thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp và chương trình hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu hướng đến xuất khẩu; duy trì các chuỗi đại lý điểm bán hàng rau sản sạch, nông sản an toàn… qua đó, góp phần giới thiệu sản phẩm sạch, sản phẩm nông nghiệp đến với người tiêu dùng.

Để từng bước tạo dựng thương hiệu, các địa phương, đã có những sản phẩm rau, củ, quả được hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu gắn với Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” và đã hình thành các mô hình liên kết, sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp an toàn, chủ lực.  Ngành nông nghiệp cũng đang tăng cường tập huấn nâng cao kỹ thuật, nhận thức của người dân trong việc sản xuất sản phẩm theo hướng an toàn; khuyến khích người dân đầu tư trồng rau theo mô hình nhà lưới bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

 

Tổ hợp sản xuất rau hữu cơ của Công ty Cổ phần Ngôi Sao Xanh

Có thể thấy, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của cả nước đã và đang có những định hướng lớn xuyên suốt. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để ngành thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao trong sản xuất nông nghiệp an toàn, nông nghiệp sạch.

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin mới nhất

Next Post